ذرت یک میان وعده ی سالم
com.ذرت

بهتر است به دقت به میان وعده ی خود اهمیت داده و با محاسبه واحدهای گـــروه های غـــذایی، میان وعــــده ای شـــامل کمی پروتئین با چربی کم و فیبر فراوان را انتخاب کنیم.

ذرت

چرا ذرت یک میان وعده غذایی خوب است؟

چون از غلات کامل به حساب می آید.

این یعنی سرشار از فیبر هست که به کاهش کلسترول کمک می کند.

نه تنها فیبر بیشتری از نان سبوس دار یا برنج قهوه ای دارد، بلکه این غذای ضد کلسترول در صورت درست آماده شدن و به مقدار کافی مصرف شدن بسیار کم کالری است.